Komenda Powiatowa Policji w Brzegu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziś jest: 20.06.2024, serwis aktualizowany: 14.06.2024 o godzinie: 13:11

Strona główna

WITAMY NA STRONIE PODMIOTOWEJ
 KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W BRZEGU
W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

                                                                                    

 

Komenda Powiatowa Policji w Brzegu

ul. Robotnicza 10, 49-300 Brzeg

tel. 47 8633 203     

fax. 47 8633 245

od 9.10.2023 r nr. tel. 47 8633 403 i fax. 47 8633 245

 

dyzurny.br@op.policja.gov.pl

 

Realizując zapisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1824) uprzejmie informujemy, że Komenda Powiatowa Policji w Brzegu
z siedzibą przy ul. Robotniczej 10 w Brzegu, w celu umożliwienia kontaktu osobom doświadczającym
trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza:

- sms lub mms pod numerem: 695 872 356,

- e-mail: dyzurny.br@op.policja.gov.pl

- fax: 47 8633 245 /od 9.10.2023 r. 47 86 33 445

- PJM (Polski język migowy)

 - SJM (System językowo-migowy)

 - SKOGN (Sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają również możliwość nawiązania kontaktu z Policją poprzez skorzystanie z przesłania zgłoszenia przy pomocy poczty elektronicznej na całodobowy adres mailowy Komendy Powiatowej Policji Brzegu: dyzurny.br@op.policja.gov.pl oraz na fax: 47 86 33 245 / od 9.10.2023 r. 47 86 33 445

Jeżeli potrzebujesz pomocy i masz dostęp do telefonu komórkowego wyślij SMS pod numer: 695 872 356,

koniecznie podaj następujące informacje:

- swoje dane personalne, 

- miejsce zdarzenia (miejscowość, ulica lub inne charakterystyczne szczegóły ułatwiające lokalizację), 

- okoliczności zdarzenia (np.: wypadek drogowy, kieszonkowiec, pożar, kradzież).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, osoba uprawniona, która wyraża chęć skontaktowania się z komendą (w sprawach, dla których właściwa jest Policja), zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania z tej usługi, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN), co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 426 z późn. zm.)

Rejestr Tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM), Systemu Językowo-Migowego (SJM) i Sposobu Komunikowania się Osób Głuchoniemych (SKOGN)

do góry